Integritetspolicy


För att säkra en trygg köpupplevelse hos LittleUnBox kan du här hitta information om hur vi samlar in data, hur dessa data används samt hur de behandlas. När du godkänner våra köpvillkor godkänner du också vår generella Integritetspolicy.

Genom att använda www.littleunbox.se accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Vi behandlar dessutom bara uppgifter som är absolut nödvändiga.

När vi skriver “vi”, “oss” eller “vår” så menar vi LittleUnBox. När vi skriver “du” så menar vi du som besökare, kund eller medlem. Allt som skrivs här avser alla som besöker våra webbplatser eller köper våra produkter eller Tjänster i någon form. 


Insamling av data

När du handlar hos oss samlar vi in de uppgifter som du själv skriver in om dig själv, dvs. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, ditt barns ålder, upplysningar om vilka produkter du köper och eventuellt har skickat tillbaka, leverans önskemål samt upplysningar om din IP-adress, plats och tid för ditt besök och/eller köp.

Behandlingen av ovan uppgifter sker med ändamålet att vi ska kunna leverera din beställning och efterleva vårt avtal med dig, vilket inkluderar att administrera dina rättigheter att returnera och reklamera samt för att kunna kontakta dig i förbindelse med din beställning. Vi behöver även behålla en del av upplysningarna för att efterleva bokförings- och skattemässiga lagkrav. Vi använder även din data för marknadsföringsändamål.

När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in upplysningar som ditt namn och e-postadress med syftet att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

När du kontaktar oss samlar vi in de upplysningar som du anger, exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt innehållet i ditt meddelande. Denna behandling av upplysningar sker med syftet om att ge dig bästa möjliga kundservice.

Upplysningar om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ordernummer samt specifika leveransönskemål delas med den fraktfirma som står för leveransen av din beställning.

Vi samarbetar därutöver med en rad andra företag som sparar och behandlar data. Dessa företag behandlar endast upplysningar på våra vägnar och de får inte använda dem till andra ändamål.

LittleUnBox är databehandlare men outsourcar flera uppgifter till tredje parter. Dessa tredje parter får inte lov att använda upplysningarna utöver syftet att uppfylla deras avtal med oss. De är dessutom underlagda sekretess. Vi använder följande tredjepartsföretag: Shopify, Stripe, DAO, Mailchimp, Trustpilot, Facebook Pixels, Google Adwords samt flera marknadsföringsbyråer.

Vi sparar personuppgifter som registreras hos oss i fem år, detta av bokförings- och skattemässiga skäl. Därefter raderas uppgifterna. Uppgifterna är krypterade.

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Du har också alltid rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Om du vill begära ut information/dra tillbaka ditt samtycke, ska du kontakta oss på hello@littleunbox.se. 

Om du väljer att ta tillbaka samtycket påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av tidigare meddelat samtycke fram till den tidpunkt som du tar tillbaka samtycket. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt.

Du kan alltid begära att felaktiga uppgifter ska rättas.


Dina rättigheter 

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler har konsumenter ett antal rättigheter i förhållande till ett företags behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.

Rätt att se behandlade data (insynsrätt)

Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.

Rätt till radering/rätten att bli bortglömd

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (fem år).

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig får vi framöver endast behandla uppgifterna - förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att invända mot behandling

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se. 

 

Radering av uppgifter

Uppgifter lagras i högst 5 år. Information och data för bokföringsändamål lagras i 5 år fram till slutet av ett bokföringsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Information som samlas in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer att raderas om ditt samtycke till nyhetsbrevet dras tillbaka, dvs. om du avanmäler dig. Information kan dock lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla andra lagkrav.

Information som vi har samlat in i samband med ditt skapande av en användarprofil kommer automatiskt att raderas om du inte har använt webbplatsen eller haft ett aktivt medlemskap under de senaste 2 åren.


Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot oavsiktlig eller oskadliggörande, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter, samt mot åtkomst, avslöjande eller missbruk av obehöriga.

Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete får komma åt dem. LittleUnBox har riktlinjer för vem som ska ha tillgång till dessa. Det handlar uteslutande om de ansvariga för webbshoppen och de ansvariga för leverans. Därutöver kan ansvariga för kundtjänst använda informationen med syfte att hjälpa kunderna med frågor om leverans, produkterna i sig med mera.


Kontakt

Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller önskar att utöva någon av dina rättigheter som vi har beskrivit ovan kan du kontakta oss på hello@littleunbox.se 


Ändringar i integritetspolicyn

Om vi korrigerar denna integritetspolicy kommer ändringarna att göras tillgängliga på vår hemsida och, om lämpligt, kommer du att bli underrättad via e-post. Detta sker om du har en aktiv profil på vår hemsida eller en order som inte har anonymiserats ännu.